Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY

  MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ PHÁP SƯ vào 10h ngày 25/06/2022

  Exp: 2999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 92

  92. Hoàng Gia - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - ⚜️【HOÀNG GIA - MUHOANGGIA.INFO】⚜️

  Hoàng Gia - ⚜️【HOÀNG GIA - MUHOANGGIA.INFO】⚜️

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Vương Gia vào 19h ngày 26/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 93

  93. MÁY CHỦ TIÊN NỮ - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - Cày Wcoin, Chuẩn Cày Cuốc

  MÁY CHỦ TIÊN NỮ - Cày Wcoin, Chuẩn Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ TIÊN NỮ vào 10h ngày 19/06/2022

  Exp: 2999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 94

  94. MuRedBull Full 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuRedBull Full 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria Full Custom vào 19h ngày 18/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 95

  95. MUTHIENMENH - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Đơn giản, dễ chơi, member đông đảo

  MUTHIENMENH - Đơn giản, dễ chơi, member đông đảo

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 14h ngày 16/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: MUEMU

 • 96

  96. MU Hoàng Gia - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Exp 99999x Drop 80 - Free 1000%

  MU Hoàng Gia - Exp 99999x Drop 80 - Free 1000%

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoàng Gia vào 9h ngày 19/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 97

  97. MuWake-up 6.15 Full - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  MuWake-up 6.15 Full - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ MuWake-up Full Custom 6.15 vào 19h ngày 10/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 98

  98. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Cày Cuốc - Giải Trí

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Cày Cuốc - Giải Trí

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ LONG THẦN vào 10h ngày 05/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 99

  99. MUPHONUI.COM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS

  MUPHONUI.COM - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 06/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 100

  100. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Free

  Mu Hoàng Kim - Free

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 01/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Guar

 • 101

  101. MuRedBull 6.15 Full - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  MuRedBull 6.15 Full - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ MuRedBull Full Custom 6.15 vào 19h ngày 28/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 102

  102. MU VIỆT NAM SL - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - FREE 100%, CHƠI TỪ CÙI ĐẾN KHỦNG

  MU VIỆT NAM SL - FREE 100%, CHƠI TỪ CÙI ĐẾN KHỦNG

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ CỤM MÁY CHỦ 3- BẠCH HỔ vào 9h ngày 29/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 103

  103. Mu Casino - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu Casino - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Casino vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: D-Guard

 • 104

  104. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  MU VƯƠNG QUYỀN - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepSheil

 • 105

  105. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ***NORIA*** vào 13h ngày 17/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 106

  106. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  MU MA THUẬT - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ TARKAN vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 107

  107. MUTHIENTHANH.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KO WEBSHOP,KO DANH HIỆU

  MUTHIENTHANH.VN - KO WEBSHOP,KO DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 16/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 108

  108. Mu Thiên Thần - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - RESET TẶNG WCOIN, CÀY WCOIN INGAME

  Mu Thiên Thần - RESET TẶNG WCOIN, CÀY WCOIN INGAME

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/05/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 109

  109. MuRedBull Custom6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Server Free - Cày là có Cho AE

  MuRedBull Custom6.15 - Server Free - Cày là có Cho AE

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Khai mở MC: Dungeon vào 19h ngày 13/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 110

  110. MU-VIETNAMSL.NET - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - MIỄN PHÍ 100% CHO AE

  MU-VIETNAMSL.NET - MIỄN PHÍ 100% CHO AE

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ MỚI - CỤM 2 vào 17h ngày 10/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 111

  111. Mu thần tài Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 5wc/1 quái - boss 1h/lần - treo off

  Mu thần tài Free - 5wc/1 quái - boss 1h/lần - treo off

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 10/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 112

  112. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ LONG THẦN vào 19h ngày 10/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 113

  113. MUHOANKIEM.NET-SS616 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL TÍNH NĂNG , EVENT , SỰ KIỆN

  MUHOANKIEM.NET-SS616 - FULL TÍNH NĂNG , EVENT , SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ****Hoàn Kiếm**** vào 13h ngày 09/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 114

  114. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT-AUTO ALL

  MU QUYỀN LỰC - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT-AUTO ALL

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 9h ngày 08/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 115

  115. MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Cày cuốc là có hết

  MU THIÊN MỆNH - Cày cuốc là có hết

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 10h ngày 09/05/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 116

  116. MuWak-Up Custom 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Server Free - Cày là có Cho AE

  MuWak-Up Custom 6.15 - Server Free - Cày là có Cho AE

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Khai mở MC: Arena vào 19h ngày 27/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 117

  117. MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free99% Cày Wc nâng cấp item

  MU Khởi Nguyên - Free99% Cày Wc nâng cấp item

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 29/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 118

  118. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - -AUTO ALL-ĐĂNG KÝ INGAME-OFF TRAIN

  MU VƯƠNG QUYỀN - -AUTO ALL-ĐĂNG KÝ INGAME-OFF TRAIN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 27/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 119

  119. MU MA VƯƠNG - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - MU-MAVUONG.COM KHÔNG WEBSHOP-

  MU MA VƯƠNG - MU-MAVUONG.COM KHÔNG WEBSHOP-

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 30/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 120

  120. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - ĐĂNG KÝ INGAME-AUTO ALL-OFF TRAIN

  MU VƯƠNG QUYỀN - ĐĂNG KÝ INGAME-AUTO ALL-OFF TRAIN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 27/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger