Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. mubigboss - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - Open 14/11 | Mu BigBoss Season6.3

  mubigboss - Open 14/11 | Mu BigBoss Season6.3

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 9h ngày 14/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG THỂ HACK

 • 32

  32. Mu - Kỷ Nguyên ss615 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - free 99,99% cho a e dân cày

  Mu - Kỷ Nguyên ss615 - free 99,99% cho a e dân cày

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ KỶ Nguyên vào 19h ngày 14/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 33

  33. Mu Trường Sa SS2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị

  Mu Trường Sa SS2 - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Trường Sa vào 19h ngày 13/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 34

  34. MU BẤT DIỆT MỚI ĐÔNG - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí full thần socket +15

  MU BẤT DIỆT MỚI ĐÔNG - miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 13/11/2022

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 35

  35. MU-Khonglong - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - CÀY LÀ CÓ -NƠI THỂ HIỆN KỸ NĂNG  

  MU-Khonglong - CÀY LÀ CÓ -NƠI THỂ HIỆN KỸ NĂNG  

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ không lông vào 18h ngày 13/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 36

  36. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 14/11/2022

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 37

  37. Mu Hoài Niệm ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cộng hưởng, train wc, ngọc free

  Mu Hoài Niệm ss2 - Cộng hưởng, train wc, ngọc free

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 12/11/2022

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 38

  38. MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-NHIỀU SỰ KIỆN

  MU TRƯỜNG TỒN - KHÔNG HÀM HIỆU-NHIỀU SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 14/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 39

  39. Mu Hà Thành ss6.15 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - free 99,99% sever cày cuốc

  Mu Hà Thành ss6.15 - free 99,99% sever cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 10/11/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 40

  40. Mu Web Zen New - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - mu free 100%, PK đỉnh cao

  Mu Web Zen New - mu free 100%, PK đỉnh cao

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 41

  41. Mu Việt Xưa Free 100 - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - mu free 100% , cầy cuốc là có

  Mu Việt Xưa Free 100 - mu free 100% , cầy cuốc là có

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 42

  42. Mu Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom Không Danh Hiệu

  Mu Việt - Không Custom Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 09/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 43

  43. Mu Vua Game dễ chơi - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Train Wcoin Free, Cày cuốc

  Mu Vua Game dễ chơi - Train Wcoin Free, Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 44

  44. Mu Bất Diệt Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - Miễn phí full thần socket +15

  Mu Bất Diệt Mới - Miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 10/11/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 45

  45. Mu Đất Thánh - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc.

  Mu Đất Thánh - Không webshop, cày cuốc.

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 46

  46. MU MOON - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - ❤️ MuMoon.Org ❤️

  MU MOON - ❤️ MuMoon.Org ❤️

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MẶT TRĂNG vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 47

  47. MU ĐẤT THÁNH - Season 6 Exp 400x - Drop 50% - miễn phí 100% vafkhonog webshop

  MU ĐẤT THÁNH - miễn phí 100% vafkhonog webshop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 48

  48. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 9999x - Drop 20% - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột

  Mu Hà Nội Season 2 - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 13h ngày 06/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 49

  49. MU - XƯA - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - phù hợp với mọi người chơi

  MU - XƯA - phù hợp với mọi người chơi

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ KỶ NIỆM vào 13h ngày 07/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 50

  50. Mu King - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Train Wcoin Free | Game Cày Cuốc

  Mu King - Train Wcoin Free | Game Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 51

  51. Mu - Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ chơi phù hợp cho dân cày

  Mu - Bất Diệt - Dễ chơi phù hợp cho dân cày

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Bất Diêt vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 52

  52. Mu Giải Trí Việt - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k

  Mu Giải Trí Việt - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Giải Trí Việt vào 10h ngày 06/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield Pro

 • 53

  53. MU8X.NET-MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM - MAX W3 -380

  MU8X.NET-MU SAP RA - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM - MAX W3 -380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 54

  54. Nghiện MU Online - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Thu mua Wcoin từ người chơi

  Nghiện MU Online - Thu mua Wcoin từ người chơi

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cơm Nhà Nấu

 • 55

  55. Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu Hồi Xưa - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 150x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 56

  56. MU8X.NET-MAX W3- 380 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM- MAX W3 - 380

  MU8X.NET-MAX W3- 380 - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM- MAX W3 - 380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 57

  57. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP

  MU HÀ NỘI XƯA - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 9h ngày 06/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 58

  58. Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc

  Mu Sài Gòn - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hủy Diệt vào 13h ngày 02/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 59

  59. Mu Bless - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - nơi dân cày thể hiện đẳng cấp

  Mu Bless - nơi dân cày thể hiện đẳng cấp

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Tam Giới vào 14h ngày 03/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 60

  60. Mu Thời Đại SS6 - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Game Cày Cuốc

  Mu Thời Đại SS6 - Game Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger