Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 121

  121. Mu-BocPhet.XYZ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - sv cầy cuốc

  Mu-BocPhet.XYZ - sv cầy cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bốc Phét vào 10h ngày 28/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDSHIELD

 • 122

  122. Mu Hy Vọng - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Train được wcoin SS6 - Free 99%

  Mu Hy Vọng - Train được wcoin SS6 - Free 99%

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Ngoại Tình vào 13h ngày 26/03/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold shield

 • 123

  123. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Phiên bản cày cuốc, không webshop

  LỤC ĐỊA MU - Phiên bản cày cuốc, không webshop

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 21h ngày 20/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 124

  124. Mu KunDun - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - không custom không tuồn đồ

  Mu KunDun - không custom không tuồn đồ

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bá Long vào 19h ngày 22/03/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack chống hack 99%

 • 125

  125. ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 24/03/2022

  Exp: 180x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 126

  126. Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm

  Mu Hồi Xưa - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 01/04/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 127

  127. Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn Phí 99% Cày Cuốc , K Danh Hiệu

  Mu Quyền Vương - Miễn Phí 99% Cày Cuốc , K Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 18/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 128

  128. MU SÀI GÒN SS6 . VN - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Cầy cuốc lên đồ - free 100%

  MU SÀI GÒN SS6 . VN - Cầy cuốc lên đồ - free 100%

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 129

  129. MU SÀI GÒN SS6 . VN - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu ko mốc nạp - lối chơi cày cuốc

  MU SÀI GÒN SS6 . VN - Mu ko mốc nạp - lối chơi cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 130

  130. Mu Thần Long - Season 6 Exp 600x - Drop 20% - Mu free cày cuốc giải trí mùa dịch

  Mu Thần Long - Mu free cày cuốc giải trí mùa dịch

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 600x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 131

  131. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Hà Nội Mu - Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 18/03/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 132

  132. Mu Box - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miễn phí cày cuốc, săn box nhận qua

  Mu Box - Miễn phí cày cuốc, săn box nhận qua

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Dragon vào 19h ngày 17/03/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 133

  133. Mu Việt Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - https://www.facebook.com/muvietmoir

  Mu Việt Season 6 - https://www.facebook.com/muvietmoir

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 134

  134. Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - miễn phí 100%, không nạp thẻ

  Mu Chiến Binh - miễn phí 100%, không nạp thẻ

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ máy chủ Lorencia vào 13h ngày 14/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 135

  135. Mu Season 6.9 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ chơi,nhiều sự kiện kiếm wcoinc

  Mu Season 6.9 - Dễ chơi,nhiều sự kiện kiếm wcoinc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 19h ngày 16/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 136

  136. Mu MoBile - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - mumobile chơi trên điện thoại

  Mu MoBile - mumobile chơi trên điện thoại

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Danchoi01 vào 8h ngày 12/03/2022

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 137

  137. Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 300x - Drop 7% - MIEN PHÍ CÀY + PK

  Mu Chiến Thần - MIEN PHÍ CÀY + PK

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 14h ngày 23/03/2022

  Exp: 300x - Drop: 7%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 138

  138. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Event xuyên suốt cả ngày không chán

  Mu Hà Nội - Event xuyên suốt cả ngày không chán

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 11/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 139

  139. Mu Xưng Bá SS6.9 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu Online Private

  Mu Xưng Bá SS6.9 - Mu Online Private

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thần Tài vào 13h ngày 13/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameShield

 • 140

  140. Mu FPT Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Op

  Mu FPT Season 2 - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Op

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Ký Ức vào 13h ngày 11/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 141

  141. Mu Quyền Năng - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Mu Đông Người Chơi - Nguyên Bản

  Mu Quyền Năng - Mu Đông Người Chơi - Nguyên Bản

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 19h ngày 11/03/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 142

  142. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Webshop, Lối chơi Hấp Dẫn

  Hà Nội Mu - Không Webshop, Lối chơi Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 14h ngày 08/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 143

  143. Mu Xưa Cầy cuốc - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Phiên bản cày cuốc,săn boss nhận WC

  Mu Xưa Cầy cuốc - Phiên bản cày cuốc,săn boss nhận WC

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 08/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 144

  144. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 10/03/2022

  Exp: 180x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 145

  145. Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Exp9999-Không GHRS

  Mu Chiến Thần - Exp9999-Không GHRS

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 13h ngày 06/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 146

  146. Mu-hanois6.com - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - - Không Item Full - Đồ max 2 dòng

  Mu-hanois6.com - - Không Item Full - Đồ max 2 dòng

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Ký ức vào 11h ngày 06/03/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DS

 • 147

  147. MU PHUC LONG - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không WEBSHOP Max W3, đồ 380, 3 ốp

  MU PHUC LONG - Không WEBSHOP Max W3, đồ 380, 3 ốp

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Phượng Hoàng vào 13h ngày 08/03/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 148

  148. Mu Cá Heo - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mien phi 99

  Mu Cá Heo - Mien phi 99

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 03/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 149

  149. Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Đua Tốp Nạp Thẻ - Cày Cuốc

  Mu Chiến Binh - Ko Đua Tốp Nạp Thẻ - Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 03/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard Pro

 • 150

  150. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Cày Free Nâng cấp Item

  Mu Khởi Nguyên - Cày Free Nâng cấp Item

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 01/03/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger