Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 02/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 62

  62. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99%, Không webshop

  Mu Hà Nội - Miễn phí 99%, Không webshop

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 03/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield vip

 • 63

  63. MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO

  MU TRƯỜNG TỒN - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 13h ngày 03/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 64

  64. ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 65

  65. MUanhem3mien.net - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Tặng 20.000.000t Alphatest

  MUanhem3mien.net - Tặng 20.000.000t Alphatest

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUanhem3mien.net vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 66

  66. Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - AE săn Boss kiếm WC,free all

  Mu Xưa - AE săn Boss kiếm WC,free all

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 13h ngày 30/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 67

  67. Mu Sài Gòn - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op

  Mu Sài Gòn - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 29/06/2022

  Exp: 80x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 68

  68. MUHOANKIEM.NET - NEW - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIAI TRI CAY CUOC

  MUHOANKIEM.NET - NEW - FREE CHO ANH EM GIAI TRI CAY CUOC

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 28/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 69

  69. MuNonReset - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - MuNonReset SS6 Free

  MuNonReset - MuNonReset SS6 Free

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 70

  70. MU-VTC.NET RTM SS6.3 - Season 6 Exp 50x - Drop 10% - Không danh hiệu - không tu chân

  MU-VTC.NET RTM SS6.3 - Không danh hiệu - không tu chân

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Lorecia vào 18h ngày 26/07/2022

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 71

  71. MU-VTC.NET RTM SS6.3 - Season 6 Exp 50x - Drop 10% - Không danh hiệu - không tu chân

  MU-VTC.NET RTM SS6.3 - Không danh hiệu - không tu chân

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Lorecia vào 18h ngày 26/07/2022

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 72

  72. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Auto Reset ingame Cộng Hưởng

  Mu Hà Nội - Auto Reset ingame Cộng Hưởng

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 24/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 73

  73. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Nội săn boss tẹt ga nhận WC

  Mu Hà Nội - Mu Hà Nội săn boss tẹt ga nhận WC

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 25/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 74

  74. MUVN8X.COM-MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  MUVN8X.COM-MU VIỆT - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 22/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 75

  75. mu hà nội pro - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - ko cần nạp cũng như PRO - SS6

  mu hà nội pro - ko cần nạp cũng như PRO - SS6

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ quyền vương vào 19h ngày 24/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold

 • 76

  76. MU WEBZEN - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  MU WEBZEN - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ x1000 Lengend vào 13h ngày 25/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 77

  77. ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 24/06/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 78

  78. Mu Thái Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ

  Mu Thái Bình - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Đế vào 14h ngày 23/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldSield

 • 79

  79. MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ

  MU CHIẾN BINH - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 21/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 80

  80. CLBMUSS2.COM - Season 2 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 100%, ALL IN SHOP, 65k Poi

  CLBMUSS2.COM - Miễn phí 100%, ALL IN SHOP, 65k Poi

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Việt Xưa vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: S.H.I.E.L.D

 • 81

  81. MU CENTER - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - EXP*9999, DROP 80%, EXCELLENT SHOP

  MU CENTER - EXP*9999, DROP 80%, EXCELLENT SHOP

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ máy chủ CENTER vào 9h ngày 14/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 82

  82. MU TRƯỜNG SA - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - FREE 100% Max 380 không Custom

  MU TRƯỜNG SA - FREE 100% Max 380 không Custom

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Trường Sa vào 19h ngày 17/06/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 83

  83. ⚔️MU SÀI GÒN ⚔️ - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - ⚔️ LỐI CHƠI ĐỘT PHÁ ⚔️ KO KÍCH NẠP

  ⚔️MU SÀI GÒN ⚔️ - ⚔️ LỐI CHƠI ĐỘT PHÁ ⚔️ KO KÍCH NẠP

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 18/06/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 84

  84. MU CENTER - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - EXP*9999, DROP 80%, EXCELLENT SHOP

  MU CENTER - EXP*9999, DROP 80%, EXCELLENT SHOP

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ máy chủ CENTER vào 9h ngày 14/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 85

  85. MUHOANKIEM.NET -FREE - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CẦY CUỐC GIẢI TRÍ

  MUHOANKIEM.NET -FREE - FREE CHO ANH EM CẦY CUỐC GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 13/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 86

  86. Mu DT - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Server ko nhân nap ko kích nạp

  Mu DT - Server ko nhân nap ko kích nạp

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ MU ĐỨC TRỌNG vào 19h ngày 10/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

 • 87

  87. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️ vào 13h ngày 14/06/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 88

  88. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Tính năng mới nhất trải nghiệm ngay

  Mu Bất Diệt - Tính năng mới nhất trải nghiệm ngay

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 12h ngày 14/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 89

  89. MU8X.NET -THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI KHÁT MÙA HÈ!!!

  MU8X.NET -THẾ HỆ 8X - FREE CHO ANH EM GIẢI KHÁT MÙA HÈ!!!

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 11/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 90

  90. Mu Chí Tôn - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train được wcoin - reset ingame -

  Mu Chí Tôn - Train được wcoin - reset ingame -

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 12/06/2022

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anti

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger