Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen

  Mu Việt Season 2.0 - Phiên Bản Chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 62

  62. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⭐ ĐẾ VƯƠNG ⭐ vào 19h ngày 29/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 63

  63. Mu Cổ Season 1 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu

  Mu Cổ Season 1 - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thanh Xuân vào 9h ngày 28/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHống hack 99%

 • 64

  64. High MU - Season 6 Exp 9999x - Drop 999% - Miễn phí 99% , không webshop

  High MU - Miễn phí 99% , không webshop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ High vào 13h ngày 27/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 65

  65. Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa

  Mu Trường Tồn - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 66

  66. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️ vào 13h ngày 23/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 67

  67. MuRoyal - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  MuRoyal - KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Royal vào 19h ngày 27/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 68

  68. QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - TIÊU CHÍ CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN

  QUYỀN LỰC - TIÊU CHÍ CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 20h ngày 02/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 69

  69. Mu Kim Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Chuẩn Wenzen

  Mu Kim Long - Free Cày Cuốc,Chuẩn Wenzen

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ TarKan vào 13h ngày 23/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 70

  70. Mu Kim Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Chuẩn Wenzen

  Mu Kim Long - Free Cày Cuốc,Chuẩn Wenzen

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ TarKan vào 13h ngày 23/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 71

  71. MuRoyal- Việt Nam - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Royal KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  MuRoyal- Việt Nam - Royal KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Royal vào 19h ngày 27/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 72

  72. Mu Thăng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - AE Chăm Chỉ Là Có Tất Cả

  Mu Thăng Long - AE Chăm Chỉ Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 21/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 73

  73. Mu Bống Tối Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen Cầy cuốc

  Mu Bống Tối Season 2 - Phiên Bản Chuẩn Webzen Cầy cuốc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 24/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 74

  74. Mu Uy Tins - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Game Nhân Phẩm- Thằng Bại Tại Gopin

  Mu Uy Tins - Game Nhân Phẩm- Thằng Bại Tại Gopin

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Uy Tín vào 19h ngày 22/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti VIP (99,99%)

 • 75

  75. MU THẦN MA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG MỐC NẠP - KHÔNG DONATE ĐỒ

  MU THẦN MA - KHÔNG MỐC NẠP - KHÔNG DONATE ĐỒ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 22/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Gold

 • 76

  76. Lục Địa Mu ss2.pro - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Lục Địa Mu ss2.pro - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lục Địa Mu ss2.pro vào 19h ngày 24/10/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 77

  77. MuOnline Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Season 2, Không custom.

  MuOnline Season 2 - Season 2, Không custom.

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 01/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 78

  78. Mu Giải Trí SS6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Miễn Phí 99% cày là có

  Mu Giải Trí SS6.3 - Miễn Phí 99% cày là có

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 27/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGurad

 • 79

  79. 🔥 MU THÁI DƯƠNG 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  🔥 MU THÁI DƯƠNG 🔥 - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 21/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 80

  80. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - sv classic,item 2 dòng, đua top ATM

  MU VIỆT NAM - sv classic,item 2 dòng, đua top ATM

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 21/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOILSHIELD

 • 81

  81. Mu Quyền Năng - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái nhận Wcoin, no webshop

  Mu Quyền Năng - Train quái nhận Wcoin, no webshop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 22/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 82

  82. Mu Dragon -SS6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin free - NPC buff

  Mu Dragon -SS6 - Train wcoin free - NPC buff

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 19h ngày 21/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 83

  83. MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miên phí, ko tu chân, danh hiệu

  MU VOLGA - Miên phí, ko tu chân, danh hiệu

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Babylon vào 13h ngày 14/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 84

  84. MU-KOREA.NET - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Đông Vui Dễ Chơi Thỏa Mái PK

  MU-KOREA.NET - Đông Vui Dễ Chơi Thỏa Mái PK

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 20/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 85

  85. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu Hà Nội Season 2 - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 86

  86. MU HÀ NỘI SEASON2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy

  MU HÀ NỘI SEASON2 - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 87

  87. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack,

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack,

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 88

  88. Nazarick - Season 16 Exp 5000x - Drop 100% - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Nazarick - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Overlord vào 10h ngày 15/10/2023

  Exp: 5000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGCN

 • 89

  89. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất

  MU HÀ NỘI - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MU HÀ NỘI vào 14h ngày 28/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 90

  90. Mu Noria Season 6.3 - Season 6 Exp 3000x - Drop 10% - có máp train wcoin tỷ lệ drop cao

  Mu Noria Season 6.3 - có máp train wcoin tỷ lệ drop cao

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thanh Long vào 13h ngày 16/10/2023

  Exp: 3000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger