Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 181

  181. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Event xuyên suốt cả ngày không chán

  Mu Hà Nội - Event xuyên suốt cả ngày không chán

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 11/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 182

  182. Mu Xưng Bá SS6.9 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu Online Private

  Mu Xưng Bá SS6.9 - Mu Online Private

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thần Tài vào 13h ngày 13/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameShield

 • 183

  183. Mu FPT Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Op

  Mu FPT Season 2 - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Op

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Ký Ức vào 13h ngày 11/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 184

  184. Mu Quyền Năng - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Mu Đông Người Chơi - Nguyên Bản

  Mu Quyền Năng - Mu Đông Người Chơi - Nguyên Bản

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 19h ngày 11/03/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 185

  185. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Webshop, Lối chơi Hấp Dẫn

  Hà Nội Mu - Không Webshop, Lối chơi Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 14h ngày 08/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 186

  186. Mu Xưa Cầy cuốc - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Phiên bản cày cuốc,săn boss nhận WC

  Mu Xưa Cầy cuốc - Phiên bản cày cuốc,săn boss nhận WC

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 08/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 187

  187. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 10/03/2022

  Exp: 180x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 188

  188. Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Exp9999-Không GHRS

  Mu Chiến Thần - Exp9999-Không GHRS

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 13h ngày 06/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 189

  189. Mu-hanois6.com - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - - Không Item Full - Đồ max 2 dòng

  Mu-hanois6.com - - Không Item Full - Đồ max 2 dòng

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Ký ức vào 11h ngày 06/03/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DS

 • 190

  190. MU PHUC LONG - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không WEBSHOP Max W3, đồ 380, 3 ốp

  MU PHUC LONG - Không WEBSHOP Max W3, đồ 380, 3 ốp

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Phượng Hoàng vào 13h ngày 08/03/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 191

  191. Mu Cá Heo - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mien phi 99

  Mu Cá Heo - Mien phi 99

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 03/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 192

  192. Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Đua Tốp Nạp Thẻ - Cày Cuốc

  Mu Chiến Binh - Ko Đua Tốp Nạp Thẻ - Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 03/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard Pro

 • 193

  193. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Cày Free Nâng cấp Item

  Mu Khởi Nguyên - Cày Free Nâng cấp Item

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 01/03/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 194

  194. Mu Thời Đại - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - mu miễn phí

  Mu Thời Đại - mu miễn phí

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thời Đại vào 19h ngày 01/03/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 195

  195. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Săn Boss, RS nhận wcoinc

  Mu Phong Thần - Săn Boss, RS nhận wcoinc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Phong Thần vào 18h ngày 01/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 196

  196. Mu Cá Heo - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu Cá Heo - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 03/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIp Pro

 • 197

  197. MU AWAY - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - reset ingame cộng hưởng max option

  MU AWAY - reset ingame cộng hưởng max option

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ máy chủ thần ma vào 13h ngày 27/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 198

  198. Mu Gold - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Miễn phí 99%, không webshop

  Mu Gold - Miễn phí 99%, không webshop

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Gold vào 13h ngày 27/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 199

  199. MuWakeUp Custom 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuWakeUp Custom 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hỏa Long Full Custom vào 19h ngày 25/02/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 200

  200. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Không WebShop Miễn Phí 99%

  Hà Nội Mu - Mu Không WebShop Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 18h ngày 22/02/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 201

  201. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu Hà Nội - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Tarkan vào 19h ngày 22/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 202

  202. Mu ss6 hà Nội - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đổi điểm Boss sang ATM

  Mu ss6 hà Nội - Đổi điểm Boss sang ATM

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 26/02/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 203

  203. Mu Sinh Viên - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Lối chơi Cày Cuốc

  Mu Sinh Viên - Lối chơi Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Sinh Viên vào 13h ngày 26/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Mu Sinh Vien

 • 204

  204. MUS6HANOI - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - MU Free,Cày GP Trao Đổi ATM Với ADM

  MUS6HANOI - MU Free,Cày GP Trao Đổi ATM Với ADM

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 26/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 205

  205. MU Thiên Mệnh - Season 2 Exp 60x - Drop 5% - Chuẩn Ss2

  MU Thiên Mệnh - Chuẩn Ss2

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ MU Thiên Mệnh vào 13h ngày 25/02/2022

  Exp: 60x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 206

  206. MU HY VỌNG - Season 6 Exp 2000x - Drop 10% - cầy thả ga free wcoin

  MU HY VỌNG - cầy thả ga free wcoin

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 16/02/2022

  Exp: 2000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 207

  207. ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 21/02/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 208

  208. MU Hà Nội 2015 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Custom - Cày Cuốc Nguyên Thủy

  MU Hà Nội 2015 - Ko Custom - Cày Cuốc Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 23/02/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard Pro

 • 209

  209. MUVIET-SS6.COM.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - không phú hộ , không webshop,

  MUVIET-SS6.COM.VN - không phú hộ , không webshop,

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thần Long vào 13h ngày 19/02/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

 • 210

  210. Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Rs nhận wc, PK class nhận Danh hiệu

  Mu Season 6 - Rs nhận wc, PK class nhận Danh hiệu

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 15/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger