Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 211

  211. MuKhoiNguyen - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free cày cuốc

  MuKhoiNguyen - Free cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 17/02/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 212

  212. Mu Việt - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Không tu chân,danh hiệu

  Mu Việt - Không tu chân,danh hiệu

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 14/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dragon

 • 213

  213. MUHN8X.COM - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHAI XUÂN SEVER GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  MUHN8X.COM - KHAI XUÂN SEVER GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ HN8X vào 13h ngày 13/02/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 214

  214. Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99%, 65K Point ,Không GHRS

  Mu Quyền Vương - Miễn Phí 99%, 65K Point ,Không GHRS

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 11/02/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 215

  215. Mu Vĩnh Cửu - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu Vĩnh Cửu - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy chủ : Mu Vĩnh Cửu vào 13h ngày 12/02/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 216

  216. Mu Bắc Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - cày cuốc

  Mu Bắc Nam - cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 15h ngày 10/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 217

  217. Mu Đà Nẵng - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Miễn Phí 99% Không Top Nạp

  Mu Đà Nẵng - Miễn Phí 99% Không Top Nạp

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 19h ngày 10/02/2022

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 218

  218. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - Offline A

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - Offline A

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 12/02/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 219

  219. MU Phu Long - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Webshop cày là có tất cả

  MU Phu Long - Không Webshop cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Phục Long vào 13h ngày 08/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 220

  220. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - GamePlay Hấp Dẫn

  Hà Nội Mu - GamePlay Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 08/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 221

  221. MU Hà Nội Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - cày cuốc, zen hiếm, auto reset

  MU Hà Nội Season 2.0 - cày cuốc, zen hiếm, auto reset

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ DUNGEON vào 13h ngày 05/02/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

 • 222

  222. Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ giải trí xuân Nhâm Dần

  Phong Thần - Máy chủ giải trí xuân Nhâm Dần

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Phong Thần vào 13h ngày 03/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 223

  223. ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 30/01/2022

  Exp: 180x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 224

  224. Mu TiTan - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Reset Cầy Cuốc

  Mu TiTan - Reset Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Thống Trị vào 19h ngày 28/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 225

  225. MU HOÀN KIẾM - SS6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KO MỐC NẠP, KO DANH HIỆU, QUÂN HÀM,

  MU HOÀN KIẾM - SS6 - KO MỐC NẠP, KO DANH HIỆU, QUÂN HÀM,

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ HOÀN KIẾM vào 13h ngày 27/01/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 226

  226. Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - reset in game, săn boss nhận wc

  Mu Season 6 - reset in game, săn boss nhận wc

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 26/01/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 227

  227. MUBIZ.VN - Season2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ

  MUBIZ.VN - Season2.0 - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ DUNGEON vào 13h ngày 29/01/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

 • 228

  228. HỒI ỨC MU - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Season 6.3 Nguyên Thuỷ Max 2 op

  HỒI ỨC MU - Season 6.3 Nguyên Thuỷ Max 2 op

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 26/01/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 229

  229. Mu HaNoi - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ Thần Ma- giải trí Tết

  Mu HaNoi - Máy chủ Thần Ma- giải trí Tết

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 25/01/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 230

  230. MuViet - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không web shop không top phú hộ

  MuViet - Không web shop không top phú hộ

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thần Long vào 13h ngày 23/01/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

 • 231

  231. Mu Thiên Kiếp - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Cày Cuốc - boss nhiều - treo off

  Mu Thiên Kiếp - Cày Cuốc - boss nhiều - treo off

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Đón Tết vào 13h ngày 23/01/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 232

  232. MU Bá Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99% , 65K Point , Cày Cuốc

  MU Bá Vương - Miễn Phí 99% , 65K Point , Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 21/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 233

  233. MU Game Thủ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Game Free - Không WebShop

  MU Game Thủ - Game Free - Không WebShop

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 22/01/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 234

  234. MUVNSS69 SEASON 6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - CÀY NGỌC - TRAIN WCOIN / HOA MAI

  MUVNSS69 SEASON 6.9 - CÀY NGỌC - TRAIN WCOIN / HOA MAI

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 22/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DP

 • 235

  235. Mu Cao Thủ 2022 - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - Chơi là sướng pk là phê

  Mu Cao Thủ 2022 - Chơi là sướng pk là phê

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 22/01/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 236

  236. Mu Hỏa Kỳ Lân - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - miễn phí 99%

  Mu Hỏa Kỳ Lân - miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Khải Hoàn vào 13h ngày 19/01/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 237

  237. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu cày Free 99%

  Mu Khởi Nguyên - Siêu cày Free 99%

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 19/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 238

  238. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ KunDun Lâu dài - ổn định

  Mu Phong Thần - Máy chủ KunDun Lâu dài - ổn định

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Kun Dun vào 19h ngày 18/01/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 239

  239. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu cày Free 99%

  Mu Khởi Nguyên - Siêu cày Free 99%

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 19/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 240

  240. Mu Cá Heo - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Miễn Phí Pk Giải Trí

  Mu Cá Heo - Miễn Phí Pk Giải Trí

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Tân Thủ vào 13h ngày 22/01/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger